Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Zarządzeniem Nr 39/ 2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego ,,Leśna Polana’’ w Stargardzie z dnia 21 listopada 2019 r. został wprowadzony Regulamin przyznawania Tytułu ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’. To szczególne wyróżnienie nadawane jest osobom, instytucjom, firmom oraz organizacjom w podziękowaniu za zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszego żłobka.

 

Tytuł Honorowy Przyjaciel Żłobka nadaje Kapituła przyznania tytułu ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’.

Tytuł przyznaje się corocznie w szczególności za :

  1. bezinteresowne prace na rzecz Żłobka i pomoc w realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych;
  2. znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej podopiecznych;
  3. publiczne wspieranie i popularyzowanie działań Żłobka wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
  4. inne szczególne działania

 

Dnia 27 stycznia 2020 r. podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej Żłobka Miejskiego ,,Leśna Polana’’ po raz pierwszy został przyznany tytuł ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’.

Godność tytułu ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’ otrzymali:

Rafał Zając – Prezydent Miasta Stargard
Kazimierz Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzany
Irena Łukaszewicz – była Dyrektor Żłobka
Andrzej Haftman – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie
Piotr Tomczak – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Stargardzie
Krystyna Michałek – była Głowna Księgowa Żłobka
Ewa Wójtowicz – była Opiekunka
Krystyna Wójcik – była Opiekunka
Darii Morawskiej – właścicielka firmy Me-Za

 

Dyrektor, Pracownicy, Dzieci wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi Żłobka Miejskiego ,,Leśna Polana’’ w Stargardzie, składają gratulacje i serdeczne podziękowania za dobre serce, które pochyla się na tymi, którzy potrzebują pomocy, która przynagla do pełnienia dobra, za bezinteresowną pomoc, która pomaga nam realizować nasze zadania i nasze marzenia.