Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Deklaracja dostępności serwisu Żłobka Miejskiego

"Leśna Polana" w Stargardzie

 

Żłobek Miejski "Leśna Polana" w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie.

 

Data publikacji strony internetowej: 05.02.2015 r.

 

Data ostatniej ważnej aktualizacji: 25.03.2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

 

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poruszanie się bez użycia myszki

Poruszanie się na stronie internetowej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” bez użycia myszki możliwe jest po wciśnięciu klawisza „TAB” na klawiaturze. Wciśnięcie klawisza „TAB” powoduje uruchomienie dodatkowego menu „Menu szybkiego dostępu”. W „Menu szybkiego dostępu” można wybrać nawigowanie przy użyciu klawiatury zawartością strony (pozycja „Głównej zawartości”), lub menu strony (pozycja „Menu główne”). Wybór elementu następuje poprzez wciśnięcie klawisza „ENTER” na klawiaturze. Kolejne wciśnięcie klawisza „TAB” powoduje zaznaczenie kolejnego elementu strony tj. tytułu informacji, przycisków, lub linku (hiperłącza).

 

Stosowanie czytników stron

Strona jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

 

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 1:9.74. Ponadto, na stronie można wybrać jeden z trzech wariantów motywu o zwiększonym kontraście w prawym górnym rogu serwisu (pozycja „Panel Dostępności”).

 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie jako pracownicy staramy się pamiętać o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

 

Dokumenty

Na stronie umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 

Powiększanie strony

W naszym serwisie istnieje możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2020 r.

Sprawdzenia aktualności oświadczenia dokonano dnia: 2021-03-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kwiatkowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu
91 573 50 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Żłobek Miejski ,,Leśna Polana” w Stargardzie funkcjonuje w dwóch budynkach:

- na os. Zachód A4;

- przy ul. Krasińskiego 5.

Obsługa interesantów odbywa się tylko w budynku na os. Zachód. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

1.      Główne (od bloku A9) - zabezpieczone bramką;

2.      Gospodarcze (od bloku A2) - zabezpieczone bramą wjazdową.

Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące. Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Pomieszczenia biurowe (administracyjne) znajdują się  po lewej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Na terenie Żłobka nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku (sekretariatu) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.