Głównej zawartości

Komunikat alertu

R A M O W Y    P L A N     D N I A

Każdy kolejny dzień jest inny i bardzo ciekawy dla naszych maluszków.

 

 600 – 800                          

Przyjmowanie dzieci. Zabawy dowolne, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków.

815 – 830

Zabiegi higieniczne,  przygotowanie do posiłku.

830 – 900

Śniadanie.

900 – 915

Toaleta dzieci.

915 – 1000

Realizacja zadań edukacyjnych dostosowane do wieku rozwojowego dziecka poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe: zajęcia dydaktyczne, programowe - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,  

1000 – 1115

Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane   w sali, słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek. 

1115 – 1130

Toaleta dzieci, przygotowanie  do posiłku.

1130 – 1200

Obiad – II danie

1200 – 1215

Toaleta przed snem i przygotowanie dzieci do odpoczynku.

1215 – 1400

Sen dzieci.

1400 – 1430

Ubieranie dzieci, toaleta, przygotowanie do posiłku.

1430 – 1500

Obiad I danie

Podwieczorek.                            

1500 – 1515

Toaleta dzieci.

1515 – 1620

Zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy plan dnia dla grupy niemowlęcej

Plan dla tej grupy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci  np. karmienie, spanie, toaleta (na żądanie i w razie potrzeby).

 

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb: np. imprezy okolicznościowe, akademie, itp.