Głównej zawartości

Komunikat alertu

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

 Dnia  1 września 2021 roku

zapraszamy do Żłobka wszystkie dzieci nowoprzyjęte

i kontynuujące pobyt w Żłobku

 

 

Jednocześnie przypominamy, że  nadal obowiązują Zasady organizacji pracy Żłobka w reżimie sanitarnym, w nowym roku żłobkowym, które zostały Państwu  udostępnione na stronie internetowej żłobka (www.zlobek.stargard.pl)
w zakładce KORONAWIRUS, opracowanej na podstawie obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Prosimy o zapoznanie się z ww. wytycznymi lub o ich przypomnienie.

Prosimy Państwa również o wyrozumiałość i współpracę, gdyż wszelkie podjęte działania są dla dobra dzieci z myślą o ich bezpieczeństwie.

 

Jednocześnie informujemy, że zebrania w poszczególnych grupach dziecięcych odbędą się:

08.09.2021 – o godzinie 16:30 w budynku na os. Zachód A4;

09.09.2021 – o godzinie 16:30 w budynku przy ul. Krasińskiego 5.